Seminer

Ahmet Erdoğan Dede yönetiminde gerçekleştirilecek seminere tüm Alevi canlarımız davetlidir.

Tarih:

8 Aralık 2016 PERŞEMBE 

ve 9 ARALIK 2016 CUMA

Saat: 18:00
Address:

101 Toro Rd. Unit #56,

Toronto,ON M3J 2Z1

Seminer Konuları:

1- Alevi-Bektaşiligin temel öğretisi
     Anadolu Aleviliği ve özü
2- Alevi ve Ehlibeyt terimlerinin anlamları
3- Aleviliğin doğuşuna ve gelişmesine sebep olan olay ve nedenler
4- Aleviliğin temel ilkeleri
     Dört kapı, kırk makam
5- Aleviliğe genel bakış ve toparlama
6- Hz. Ali’ye seçme sözler
7- Batınilik
8- Kızılbaşlik ve Rafızilik
9- Bektaşilik ve öğretisi
10- Kıssa özet
11- Post Modern çağda yeniden bilinçlenen Alevilik
12- Soru ve cevap

Seminerimiz katılmayı arzulayan bütün canlara açıktır.
Not: Seminerimizi takip eden 11 Aralık Pazar günü DOSTLUK CEMIMIZI bütün çevrelere duyuralım.

Cümlenize derin sevgi ve muhabbetlerimizle ve Aşk-ı niyazlarımızla gerçeğe Hü.

Ahmet Ali ERDOĞAN
CELAL ABBAS OCAĞI DEDESİ