Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın üyelerimiz,

Kanada Alevi Kültür Merkezi tüzüğünün 14. maddesi gereğince yapılması gereken yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen tarihte yapılması kararlaştırılmıştır.

Saat :

13:00 - 15:00 arası

Yer :

Kanada Alevi Kültür Merkezi

Telefon :

416-658-9922

Aralık 2009 günü yapılan toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığından toplantının 2 hafta sonra yani 27 Aralık 2009 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiştir. Tüzük uyarınca 27 Aralık günü salt çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın yeni Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının seçimi yapılacaktır.

Derneğin yeni yönetim kurulunun seçileceği bu Genel Kurul toplantısında bütün üyelerimizi aramızda görmeyi ümit ediyoruz. 27 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre 3 aydır aidatını ödemeyen üyelerimiz 27 Aralık 2009 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Aidatlarını henüz ödememiş olan üyelerimiz, toplantı saatinden en az bir saat öncesine kadar kültür merkezi binasına gelerek ödeme yapabilirler.

Üye aidat miktarları aşağıdaki şekildedir:

Tek Kişi

$ 20

Evli Çiftler

$ 30

İşsiz

$ 10

Öğrenci

$ 10

Dar Gelirli

$ 10

İşsiz, öğrenci ve dar gelirlilerin durumlarını belgelemeleri zorunludur.

GÜNDEM:

 • Toplantının Dernek Başkanı tarafından açılması
 • Genel Kurul Divan Başkanı ve Sekreterinin seçimi
 • 9 Aralık 2007 Genel Kurul tutanağının okunması
 • Aktivite Raporları
 • Finansal Raporlar
 • Denetleme Kurulu Raporu
 • Yeni Yönetim Kurulu seçimi
 • Yeni Denetleme Kurulu seçimi
 • Yeni Disiplin Kurulu seçimi
 • Üyelere söz verilmesi
 • Kapanış
 

Üyelerimizin toplantı saatine uymaları ve zamanında gelmeleri rica olunur.

Kanada Alevi Kültür Merkezi
Yönetim Kurulu