Yıllık Genel Kurul Toplantısı

Kanada Alevi Kültür Merkezi’nin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Aralık 2009 Pazar günü yapıldı. 13 Aralık’ta seçim için gerekli üye sayısına ulaşılamadığından ertelenen toplantıya yaklaşık seksen üye katıldı. Toplantı Başkan Ali Kılınç’ın açılış konuşması ile başladı. Divan Kuruluna üyelerin onayı ile İsmet Akıl, Erkan Şen ve Ahmet Deniz seçildi. Son denetleme raporu üyelere okundu. Derneğin mali durumu hakkında özet bilgiler açıklandı. Kültür Merkezi’nin genel gidişatı ve son dönemde yapılan etkinlikler konusunda yorum ve eleştiriler paylaşıldı. Hesapların ve raporların Denetleme kurulunun incelemesinden geçmesi şartı ile seçimin yapılmasına engel bir durum olmadığı kararına varıldı. Daha sonra yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev alacak adaylar belirlendi. Önümüzdeki iki yıl için aşağıda listesi verilen şahışlar, dernek yönetimi için toplantıya katılan üyeler tarafından seçildi ve onaylandı.

YÖNETİM KURULU

Başkan :

İrfan GÜREL

Başkan Yardımcısı :

Halil PALTA

Sekreter :

Yurdagül GÜREL

Sayman :

Tevfik BAŞAL

Kültür ve Sanat :

Kemal KARTAL

Üyelik Direktörü :

Ahmet KAYNAK

Üyelik Direktörü Yardımcısı :

Mustafa VURAL

Kadın Kolu :

Pınar YALÇIN

Gençlik Kolu :

Ali YALÇIN

Yedek Üye :

Kamil UZUNOVA

DENETLEME KURULU

Başkan :

Hüseyin TOLU

Sekreter :

Mustafa ÜNLÜÇAY

Üye :

Ali BİRYAR

Yedek Üye :

Ali KILINÇ

DİSİPLİN KURULU

Mustafa SELDÜZ

Abbas MALDUR

Ali KIZARMIŞ

İsmet AKIL

 

Kanada Alevi Kültür Merkezi

Yönetim Kurulu