FUAF

2, rue de la Tour
67200 Strasbourg

Tel: 03 88 30 59 14

www.alevi-fuaf.com
mail: fuaf@alevi-fuaf.com

Değerli Başkanlar, Dedeler, Araştırmacılar, Yöneticiler,

FUAF ikinci genel yönetim kurulunda alınan karar gereği daha önceleri başlatılan bir girişim ile Fransa hükümetinden Aleviliği tanımaları ve Fransa kanunlarına göre Aleviliğin bir inanç olarak müfredata geçirilmesi istenmişti.

Bu işlemlerin devamını sağlamak için yapılan görüşmelerden sonra Aleviliği önce bir kendimizin tanımlamamız gerektiğini ve bu konuda bir kaç kişinin kararı veya fikirlerini bir tam olarak Fransa devletine sunmaktansa, bütün Alevi örgütlerinden Aleviliğin bir tanımını, inanç ve erkân konularını yazılı olarak toparlamak ve sentezini yapıp ortak görüş olarak sunmak niyetindeyiz.

Bu çalışmamız için Konfederasyonun, Federasyonların, Alevi vakıfları ile birlikte var olan tüm Alevi Kültür Merkezlerinden de yukarında belirtilen konular üzerine bir çalışma yappıp Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu’na bildirmelerini rica ediyoruz.

Birilerinin sizin yerinize sizi tarif etmesini ve istedikleri elbiseyi biçmesini istemiyorsanız bir katkıda bulunun. Şu iki sorunun üzerinde kendi ve üyelerinize danışarak örgütlerinizin fikirlerini en az bir, en fazla üç sayfa yazı ile katkılarınızı 15 Kasım 2009 tarihine kadar yan tarafta bulunan adreslere bildirmenizi bekliyoruz.

Tartışılarak cevfap verilecek konular özetle şunlardır.
  1- Alevilik nedir ?
  2- Fransız eğitim müfredatında Aleviliği kısa ve öz nasıl dile getirmemizi düşünüyorsunuz ?

Yapılacak bu çalışmalarla kendimizi Fransa devletine tanıtma, Fransa’da kanunlar çerçevesi içinde müfredata girmemize olanak sağlarken oluşturulacak kitapçıklarla Aleviliği ilk defa resmileşmiş kitap haline getirmiş olacağız.

Bu konuda duyarlı olacağınız umuduyla

Cümlenize aşk-ı muhabbetlerimi sunarım.

Seyit GEZEK
FUAF EĞİTİM ARAŞTIRMA KOMİSYONU SORUMLUSU

(Not: Gelen sorumlunun yol masrafı ve öğle yemeği AKM’sine aittir.)