Derneğimiz

12 Mart 1995 tarihinde meydana gelen İstanbul Gazi Mahallesi olaylarının ardından Toronto’da yaşayan Alevi toplumunun duyduğu birlik ihtiyacı sonucu 1996 yılında kurulmuştur. Bilindiği kadarı ile Amerika kıtasında kurulan ilk ve hala yaşayan tek dernektir. Yine Kanada’nın Montreal şehrinde bir Alevi derneği aynı tarihlerde kurulmuşsa da çeşitli sebeplerden dolayı faaliyetlerini sürdürememiş ve kapanmıştır.

 

Tüzükte daha açık görülebileceği gibi derneğin temel amacı, Kanada’da yaşayan Alevi toplumunun kültürel birlikteliğini korumak, yeni nesillere külturümüzü aktarmak ve bir toplumsal ihtiyaç belirdiğinde tek vücut olarak hareket etmektir. Ayrıca ülkede yaşayan diğer toplumlarla iletişim kurarak onlara Alevi kültürü hakkında bilgi vermek, Alevilik konusunda araştırmalar yapmak derneğin diğer amaçlarından bazılarıdır. 

 

Toplumumuzdan tek isteğimiz tüm Amerika kıtasında tek olan derneğimizin yaşatılması hatta büyütülmesi için kendilerine düşen görevden kaçmamaları, dernek etkinliklerine katılmaları, dernek yönetimine yapılacak etkinlikler konusunda fikirlerini iletmeleridir. Unutulmamalıdır ki dernekleri ayakta tutan yönetim kurulları değil, temelini oluşturan toplumdur. Sadece üyelik aidatlarını ödemek yeterli değildir, kişisel katılım dernekler için can damarıdır. Toplum desteğine sahip olmayan derneklerin uzun süre hayatta kalması mümkün değildir. 

 

Tek olmamız bize gurur verdiği gibi çok büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu derneği yaşatmak kültürümüze ve bu güzel kültürü yaşamalarını tüm kalbimizle istediğimiz çocuklarımıza borcumuzdur.