Alevilikte Saz

 

Neredeyse Alevi kültürü ile bağdaşlaştırılmış bir müzik aletidir. Pek çok Alevi ozanı, dedesi kendi deyişlerini ve başka aşıkların eserlerini saz ile icra ettiğinden adeta Aleviliğin bir sembolü olmuş ve belkide bu yüzden bazı dönemlerde din adamları tarafından Şeytan İcadı damgası yemiştir. Eşliğinde söylenen deyişlerin özü itibarı ile Alevi toplumunca Telli Kur’an olarak tanımlanan saz, Cem ayinlerinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Cem neredeyse başından sonuna kadar saz eşliğinde yapılır.